* - oznacza pola wymagane.


Poniżej można sprawdzić poprzednie zgłoszenie.
Wymagane jest podanie nr zgłoszenia oraz indywidualnego hasła.
Możliwe jest także uzupełnianie zgłoszenia oraz odczyt odpowiedzi udzielonej przez adresata zgłoszenia.

Krótka pomoc:

  • Wszyscy pracownicy zatrudnieni w PWiK Sp. z o.o. w Ełku mają obowiązek działać zgodnie z przepisami.
  • Dbamy aby nasza organizacja była odporna na nadużycia, które mogą popełnić pracownicy, dostawcy i klienci, dlatego posiadamy mechanizmy przeciwdziałające takim praktykom.
  • Wszelkie nadużycia nie będą tolerowane.

Poniższy formularz umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom przekazanie wiedzy lub podejrzeń dotyczących nadużyć bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom. Zapewniamy, że z najwyższą starannością wyjaśnimy każdą przekazaną nam informację.

  • zgłoszenie trafi do osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom
  • dostęp do zgłoszenia mają wyłącznie uprawnieni pracownicy
  • możesz anonimowo przekazać nam informacje – jeżeli szczególnie Ci na tym zależy, to zalecamy przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (znajduje się po lewej stronie)
  • możesz ujawnić nam swoją tożsamość i dane kontaktowe np. w celu doprecyzowania zgłoszenia
  • twoje dane osobowe będą podlegać szczególnej ochronie

Przydatne dokumenty: